ادعا کردن خارجی استقلال استقلال بازیکنان

ادعا کردن: خارجی استقلال استقلال بازیکنان پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کنترل مسیر امواج صوتی جهت نخستین بار

محققان دانشگاه «تی یو وین» استرالیا توانستند امواج صوتی را با موفقیت از درون یک هزارتوی پیچیده با موانع متعدد هدایت کنند.

کنترل مسیر امواج صوتی جهت نخستین بار

کنترل مسیر امواج صوتی جهت نخستین بار

عبارات مهم : ریاضی

محققان دانشگاه «تی یو وین» استرالیا توانستند امواج صوتی را با موفقیت از درون یک هزارتوی پیچیده با موانع متعدد هدایت کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان به منظور کنترل مسیر امواج صوتی، بلندگوهای پرتوانی را درون هزارتویی که به شکل یک لوله چند متری پر از هوا هست، کار گذاشتند. این بلندگوها امکان زیاد کردن و کم کردن انرژی امواج و در نتیجه عوض کردن مسیر آن ها را فراهم کردند.

در حالت عادی زمانی که صدایی از یک طرف لوله پخش می شود، به علت وجود موانع متفاوت درون لوله، هیچ صدایی در طرف دیگر شنیده نمی شود. ولی بلندگوها امکان عوض کردن مسیر و عبور امواج صوتی را از میان موانع درون لوله فراهم می کنند. جهت این منظور محققان یک فرمول ریاضی طراحی کردند که شدت صدای هریک از بلندگوها را جهت عوض کردن مسیر امواج صوتی به منظور عبور از موانع تعیین می کند.

کنترل مسیر امواج صوتی جهت نخستین بار

به گفته محققان از منظر محاسبات ریاضی، صرفنظر از این که با امواج صوتی، امواج نور یا امواج حاصل از ماده کوانتومی سروکار داشته باشیم این فناوری را می توان جهت هدایت تمام انواع موج ها به کار گرفت.

هدف نهایی محققان دستیابی به نتیجه های مشابه با امواج نوری در فضای سه بعدی است که امکان نامرئی کردن اشیا را فراهم می کند.

محققان دانشگاه «تی یو وین» استرالیا توانستند امواج صوتی را با موفقیت از درون یک هزارتوی پیچیده با موانع متعدد هدایت کنند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Physics انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: ریاضی | کنترل | محققان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs