ادعا کردن خارجی استقلال استقلال بازیکنان

ادعا کردن: خارجی استقلال استقلال بازیکنان پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی آمار دوم از فروردین بازار مسکن

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در نخستین ماه امسال نشان می دهد در این ماه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۵ م

آمار دوم از فروردین بازار مسکن

آمار دوم از فروردین بازار مسکن

عبارات مهم : بازار

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در نخستین ماه امسال نشان می دهد در این ماه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان رسیده است که در مقایسه با ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته به ترتیب معادل منفی ۲ درصد کم کردن و ۵/ ۲۹ درصد زیاد کردن را تجربه کرده است.

آمار دوم از فروردین بازار مسکن

در این ماه در مجموع حدود ۵ هزار واحد مسکونی در بنگاه های املاک شهر معامله شده است اند که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته به ترتیب معادل منفی ۵۹ درصد و منفی ۳/ ۶ درصد کم کردن داشته هست. بررسی و مقایسه این آمار با داده های انتشار یافته از دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان از نزدیکی روند آمارگیری و قیمت رشد آخرین تحولات بازار مسکن دارد.

مطابق با بررسی های انجام شده است از سوی دفتر اقتصاد مسکن که هفته گذشته در «دنیای اقتصاد» منتشر شد، تغییرات ماهانه قیمت مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته منفی۸/ ۰درصد بود که از ثبات قیمت مسکن در فاصله اسفند سال گذشته تا فروردین امسال خبر می داد.

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در نخستین ماه امسال نشان می دهد در این ماه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۵ م

اما گزارش بانک مرکزی تغییرات ماهانه قیمت مسکن را معادل منفی ۲درصد ثبت کرده است.در برابر تغییرات نقطه ای قیمت مسکن در فروردین امسال براساس گزارش بانک مرکزی معادل ۵/ ۲۹ درصد ثبت شده است است.در این میان نقطه امیدوارکننده تحولات بازار مسکن جهت خریداران، تغییرات ماهانه قیمت مسکن در نخستین ماه امسال نسبت به آخرهای سال گذشته است.

بررسی گزارش تحولات بازار مسکن در نیمه دوم سال گذشته حاکی از آن است که تغییرات ماهانه قیمت مسکن در ۶ ماه نهایی سال ۹۶ به حدود ۳تا ۴ درصد رسیده بود ولی در حال حاضر رصد تغییرات قیمتی در نخستین ماه امسال نشان می دهد نه تنها شیب رشد ماهانه قیمت متوقف شده است بلکه جهت تغییرات ماهانه منفی نیز شده است است.

کارشناسان در عین حال پرش ۵/ ۲۹ درصدی تغییرات نقطه ای قیمت مسکن را ناشی از افزایش تند قیمت در زمستان سال گذشته عنوان می کنند که فاصله آن نسبت به سطح قیمت های سال ۹۵ زیاد شده است و خود را در تغییرات نقطه ای نشان می دهد و در برابر رشد منفی ۲ درصد قیمت هر مترمربع مسکن در فروردین امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته مدیون تعطیلات دو هفته ابتدایی امسال است که از شیب تند زیاد کردن قیمت کاسته است.

آمار دوم از فروردین بازار مسکن

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | اقتصاد | اقتصاد | فروردین | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs